Årligt medlemskab

kr.

I 2019 ændrede vi vores vedtægter så det i dag også er muligt at privatpersoner der er beskæftiget inden for spildevandssektoren kan optages som aktive medlemmer, derved håber vi at vi kan få en større og breder medlemsskare.

Kategori:

Hvem kan blive medlem

Som aktive medlemmer kan optages:
A. Personer der er beskæftigede med daglig drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, ledningsanlæg og pumpestationer der renser spildevand fra   offentlige, industrielle eller private anlæg, samt personer, der har  tilsynsmyndighed med spildevandsanlæg.
B. Enkelte personer der er ansat eller er beskæftiget indenfor spildevandsektoren.
C. Personer som efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
 D. Vand- eller Forsyningsmedlemskab kan tegnes. Medlemskabet dækker op til 10 personer.

Som Passive medlemmer kan optages:
 A.  Firmaer der virker som rådgivere eller er leverandører inden for spildevandssektoren og/eller leverer udstyr og andet hertil.
 B.  Personer som efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
C. Organisationer der er relaterede til vandbranchen.